Đồ dùng học tập khác

 Thước kẻ Girl and Friends Thước kẻ Girl and Friends
20,000₫
 Set ghim giấy Rose Gold Deli Set ghim giấy Rose Gold Deli
55,000₫
 Set ghim giấy hình thú Deli Set ghim giấy hình thú Deli
35,000₫
 Set kẹp bướm Rose Gold Deli Set kẹp bướm Rose Gold Deli
55,000₫
 Set kẹp ghim mix Hoạt hình Set kẹp ghim mix Hoạt hình
55,000₫
 Gôm tẩy Deli Gôm tẩy Deli
15,000₫
 Set khoen còng bằng nhựa Set khoen còng bằng nhựa
45,000₫
 Gôm tẩy hoạ tiết đá Marble Gôm tẩy hoạ tiết đá Marble
10,000₫
 Thước kẻ nhựa trong 15cm Thước kẻ nhựa trong 15cm
35,000₫
 Thước kẻ MeaterBall Thước kẻ MeaterBall
25,000₫
 Kẹp sắt sơn màu Kẹp sắt sơn màu
10,000₫