Sticker hình dán

 Sticker sổ xé Girl and Friends  Sticker sổ xé Girl and Friends
30,000₫
 Sticker miếng Cô bé  Sticker miếng Cô bé
25,000₫
 Sticker dán Daily Girl  Sticker dán Daily Girl
10,000₫
 Sticker Sweet sweet  Sticker Sweet sweet
7,000₫
 Sticker Cake bear chống nước PVC  Sticker Cake bear chống nước PVC
20,000₫
 Sticker vải trang trí  Sticker vải trang trí
10,000₫
 Set hình xăm/tatoo hoạ tiết  Set hình xăm/tatoo hoạ tiết
15,000₫