Bao đựng thẻ lông hình thú Korea | Mua Bao đựng thẻ tại FUKI FRIENDS

Bao đựng thẻ lông hình thú Korea

SKU: S04012016-TT
90,000₫
Phiên bản:

Mô tả

✨ Bao đựng thẻ lông hình thú Korea

Bao đựng thẻ kiêm móc khóa trang trí balo, vali.

Chất vải lông mịn, thiết kế hình thú vô cùng đáng yêu.

📐 Kích thước D x R: 17 x 12 cm.

📌 Trọng lượng: 100 gram.

Sản phẩm liên quan

 Bao đựng thẻ lông hình thú Korea
 Bao đựng thẻ lông hình thú Korea
 Bao đựng thẻ lông hình thú Korea
 Bao đựng thẻ lông hình thú Korea
 Bao đựng thẻ lông hình thú Korea
 Bao đựng thẻ lông hình thú Korea
 Bao đựng thẻ lông hình thú Korea
 Bao đựng thẻ lông hình thú Korea
 Bao đựng thẻ lông hình thú Korea
 Bao đựng thẻ lông hình thú Korea
 Bao đựng thẻ lông hình thú Korea
 Bao đựng thẻ lông hình thú Korea
 Bao đựng thẻ lông hình thú Korea
 Bao đựng thẻ lông hình thú Korea